Hederspriset 2022: Eva Mörk Månsson!

För sin outtröttliga och envisa kamp för ett öppnare och mer inkluderande samhälle. Hon har varit en feministisk drivkraft i Ånge sedan 80-talet. Eva står upp för alla människors lika värde och hon gör det både som privatperson, i sin yrkesroll och som politiker. Hon har varit Ånge Prides största supporter sedan starten 2015. Eva vet värdet i att både formulera en bra policy och sen också följa upp med att alltid ställa frågan “Hur gick det med det här då?”. Eva är en smart, strategisk och omtänksam person som med sitt sätt att vara bidrar till en bättre värld.

Statyetten är skapad av ångekonstnären Åsa Hellhoff.

Foto: Marie Öberg