Om

Ånge Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att förbättra hbtq-personers livssituation och rättigheter i Ånge kommun. 

Vårt uppdrag

Föreningen Ånge Pride ska:
– verka för att frigöra samhället från förtryckande normer.
– årligen arrangera festivalen Ånge Pride.
– sträva efter att festivalen ska vara så tillgänglig som möjligt.
– i sina beslut och verksamhet genomsyras av hållbarhet.
– i sina beslut genomsyras av anti-rasism
– att vid Pride-arrangemang tillhandahålla plattformar för att diskutera hbtq-frågor
– se efter att medverka i eventuella hbtq-nätverk inom kommunen och regionen.

Vår historia

Ånge Pride arrangerades för första gången 2015.

Kontakta oss

Annons